Pabostudenten

Natuur- en milieuactiviteiten uitvoeren

Pabostudenten krijgen in hun opleiding te maken met Natuur- en mileueducatieopdrachten:

Eerstejaars studenten helpen mee aan de herfstexcursie. Tijdens deze excursie in een van de parken in Den Haag begeleiden pabostudenten groepen kinderen en voeren met hen activiteiten uit.

Materialen lenen

Studenten kunnen gebruikmaken van het (leskisten)aanbod van Natuur- en milieueducatie.

Studenten met een stageschool in Den Haag maken in overleg met de mentor en/of de contactpersoon voor Natuur- en milieueducatie binnen de school gebruik van de inlogcode van de school. Leskisten worden dan op de stageschool bezorgd. Raadpleeg het Jaarprogramma voor activiteiten voor je groep.

Studenten die stage lopen buiten Den Haag kunnen ook gratis gebruikmaken van het aanbod, maar het is niet mogelijk om digitaal een aanvraag te doen. Neem voor het reserveren van een leskist of materialen contact op met het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark 070-3532996 of vraag een consulent om een afspraak te maken.