Wat we doen

Werkwijze

De afdeling Milieueducatie is een partner van de beleidsafdeling Stadsbeheer. De activiteiten van de afdeling worden ingezet als beleidsinstrument om gebruikers – volwassenen en kinderen – informatie te bieden en in staat te stellen afgewogen keuzes te maken. Om die keuzes te maken zijn kennis, vaardigheden, inzichten, handelingsperspectief en handelingsbereidheid nodig.

Doorlopende ontwikkelingslijn

In ons educatieve aanbod komen de componenten kennis, vaardigheden, inzichten, handelingsperspectief en handelingsbereidheid terug. De leerervaringen van oudere leerlingen zijn een uitbreiding en verdieping van leerervaringen in de jongere leeftijdsgroepen. Door de leeftijdsgroepen heen verschuift de focus van ‘leren waarnemen, spelen, en ervaren' naar 'leren verplaatsen in andere partijen in dilemma’s’. De uiteindelijke lesdoelen worden in de meeste gevallen niet binnen één lesactiviteit en in één leerjaar bereikt. Scholen bepalen zelf welke en hoeveel producten zij uit het aanbod van Natuur- en milieueducatie willen inzetten in het onderwijs.

Ervaren en onderzoeken

Met ons educatieve aanbod willen wij de beleidsdoelen zo effectief mogelijk overbrengen. Dat doen wij door inspirerende lesactiviteiten te ontwikkelen, waarbij het zelf beleven, ervaren en onderzoeken voorop staan.

Onze aanpak

De inhoud en de vorm van ons aanbod sluiten aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Binnen het aanbod sluiten de onderdelen op elkaar aan in een doorlopende ontwikkelingslijn.
Meer informatie: Werkwijze

Ons aanbod ontwikkelen wij voor het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Ook bieden wij producten aan van andere aanbieders.
Meer informatie: Doelgroepen en aanbod

In onze activiteiten koppelen wij de doelen van duurzame basisvorming aan de beleidsdoelen.
Meer informatie: Duurzame basisvorming

Ons aanbod is geclusterd rond de thema’s Afval & Grondstoffen, Groen & Biodiversiteit, Energie & Klimaat, Openbare ruimte, Voedsel en Water.
Meer informatie: Thema’s