Uitgangspunten

Achtergrond

De afdeling Natuur- en Milieueducatie draagt ertoe bij dat de inwoners van Den Haag belang hechten aan hun woonomgeving, een gezonde levensstijl ontwikkelen en zich als een verantwoordelijk burger opstellen in de buitenruimte. Dit doen wij door educatieve activiteiten te ontwikkelen voor het Haagse onderwijs aan kinderen en jongeren van 2 tot 16 jaar. Daarmee leggen wij een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl.

De beleidsdoelen van de afdelingen Stadsbeheer en Stedelijk Beheer zijn leidend bij het bepalen van de inhoud van de activiteiten. Deze activiteiten zijn geclusterd rond de thema’s Afval & Grondstoffen, Groen & Biodiversiteit, Energie & Klimaat, Openbare ruimte, Voedsel en Water. Een lesactiviteit draagt vaak bij aan meerdere beleidsdoelen tegelijk.

Het educatieve aanbod sluit aan bij de doelen van Duurzame basisvorming. Een belangrijk doel van Duurzame basisvorming is dat leerlingen ervaren dat ze door hun keuzes invloed hebben op henzelf, anderen en hun omgeving. Zij zijn zich bewust van hun eigen behoeftes en die van anderen en zijn in staat afwegingen te maken. Van de Haagse scholen neemt 95 procent lesmateriaal van ons af.

Om gezamenlijk doelen te bereiken, ondersteunen we actief initiatieven uit de stad. Wij zetten daarbij ons netwerk en onze ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal in. Ook ondersteunen we individuele scholen bij bijvoorbeeld projecten.