Zoek het!

Ga naar buiten en zoek het!
Je hebt vast nog nooit zo goed gezocht naar iets op het schoolplein. Er is altijd genoeg te vinden. Ga met dit lijstje naar buiten. Kun jij het allemaal vinden?
Heb je het gevonden? Breng het mee.
Maak 15 vakjes met stoepkrijt op het plein.
Zet de naam van het item erin.
Laat nu iedereen zoeken en verzamel het per vakje.
Dit kun je natuurlijk ook individueel doen.
Download Zoek het! (zie bijlage op pagina).

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.