Sommen op het plein

Te veel energie vandaag in de klas? Ga buiten rekenen.
2 x 23 = 46. Is dat deelbaar door 2 of 3?
80 = 8 maal 10 = een even getal. Zoek een oneven getal.
Hoofdrekenen op het plein wordt zo een stuk leuker.
Aan te passen voor iedere leeftijd.

Zet verspreid over het plein allemaal rondjes met daarin een aantal cijfers.
Deze zijn afhankelijk van het niveau van de groep.
Bijvoorbeeld voor groep 7 en 8: de cijfers 7, 10, 13, 21, 26, 12, 80, 77, 92, 42, 36. Stel de vragen en laat de kinderen naar het goede rondje rennen.

• Hoeveel is 4 maal 23?
• Zoek een getal uit de tafel van 6
• Welk getal is deelbaar door 3?
• Zoek een even getal
• 13 + 13 =...
• Wat noemt men het geluksgetal?
• Wat noemt met het ongeluksgetal?
• 84 gedeeld door 4 =...
• 10 % van 100 =...
Enzovoort.

Zo kun je in groep 4 en 5 ook de tafels oefenen. Het gaat er niet om wie er het eerste is. Geef ook steeds even het goede antwoord. Als extra opdracht kun je misschien de leerlingen zelf cijfers en opdrachten laten bedenken op het plein. Het moet natuurlijk wel voor iedereen uit te voeren zijn, en nog belangrijker: geinig blijven!

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.