Schoolplein Investigation

Onderwerp je plein aan een onderzoekje

Je hebt vast nog nooit met een onderzoeksvraag het schoolplein bekeken?
Ga in twee- of drietallen met een vraag het schoolplein op.
Teken vakjes met krijt bij het centrale onderzoeksvragenpunt waar je de onderzoeksvragen op kunt halen. Laat je niet afleiden door de anderen uit je klas. Kun jij een serieus antwoord geven?

Meld dit antwoord bij je leerkracht bij het centrale onderzoeksvragenknooppunt.
Formuleer je antwoord altijd met de beginzin:
'Wij denken dat we na grondig onderzoek op ons plein het volgende antwoord gevonden hebben...'

Vindt je leerkracht dit een voldoende antwoord?
Krijg je een krijtstreepje in jullie vakje? Neem een nieuwe vraag.

Wat heb je nodig?

  • Set met onderzoeksvragen (kaartjes schoolplein investigation, zie download op deze pagina)
  • Stoepkrijt

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2023 -2024.