Volwassen Educatie

Volwassen educatie

Milieueducatie heeft twee educatieve projecten ontwikkeld voor volwassen educatie

1. Duurzame Vrouwen in krachtige wijken.

Een educatieve cursus voor vrouwen. Vrouwen leren eenvoudige oplossingen om het milieu te sparen in huis. Het kan hen op jaarbasis veel geld opleveren....

De cursus in de wijk wordt 6 keer per jaar gegeven en bestaat uit vier dagdelen van 2,5 uur. Er kan gekozen worden uit 5 duurzaamheidsthema's:
Energie (over energie besparen en gezond wonen)
• Voeding (over gezond en duurzaam eten)
• Water (over drinkwater, water kringloop en het riool)
• Afval (afval kalender, afval scheiden, zwerfvuil, afvalpas)
• Groen en Milieu (ontdek de parels in de eigen wijk en stad)

Per cursus kunnen ± 25 vrouwen deelnemen. Vrouwen leren in een korte tijd veel wat hun handelingperspectief biedt voor thuis en hun gezin. Een bijeenkomst bestaat altijd uit de volgende onderdelen: voorlichting, een quiz, materialenkennis en een praktische activiteit over het onderwerp. Hierdoor worden alle leerstijlen geraakt en gaan de vrouwen na afloop heel enthousiast naar huis. Deelnemers die alle 4 de bijeenkomsten hebben bijgewoond krijgen een certificaat. Verder merken we dat deze formule de vrouwen (die veelal ver van de maatschappij staan), empowert, emancipeert en helpt bij integratie en participatie in hun wijk in Den Haag.
Per wijk kunnen er 2 vrouwen worden geselecteerd die tot nieuwe “coach duurzame vrouwen” opgeleid worden.

Dit project is in 2009 van start gegaan. Het is een samenwerkingsverband met Stichting Aarde-Werk. Intussen zijn er al 3000 vrouwen bereikt en 21 coaches opgeleid.

2. Duurzaamheids module voor laagopgeleiden

Deze methodiek behandelt ongeveer dezelfde thema’s. ( water, energie, voeding, afval, gezond binnen milieu en duurzaaminkopen).
Het verschil is dat deze module bij ons te leen is en zo ontwikkeld is dat deze kant en klaar is om in een andere educatieve setting te gebruiken. Wij leren het u en daarna kunt u met uw eigen doelgroep aan de slag. Iedere bijeenkomst start met een grappig filmpje over een gezin uit Den Haag, duurt 75 minuten en bevat allerlei praktische materialen, foto’s en pictogrammen. Alles gratis te leen.
Voorbeelden van organisaties die met deze module werken zijn: Ouder educatie op scholen, Middin, Die Haeghe groep, Start baan en Mondriaan.

Interesse of wilt u informatie? Neem contact op met o.v.v. Volwassen Educatie