Tuinbouw voor groep 7

In 3 lessen wordt het verschil duidelijk tussen akker- en tuinbouw. Het gaat om andere producten en andere methoden van land bewerken.
De leerlingen leren de basisprincipes van zaaien, planten, oogsten, onderhoud en de moderne glastuinbouw.
Elke les bestaat uit een deel theorie, waarna we op de tuin aan het werk gaan met zaaien, planten, onderhoud en oogsten.
Met het leerlingenboekje kan de serie in de klas afgerond worden.

Let op: de 3 lessen zijn verspreid over het jaar. De laatste les is na de zomervakantie, dus daarom alleen voor groep 7.

lesbeschrijvingen

handleiding tuinbouw.pdf

Tuinbouw les 1

periode: maart - april

De leerlingen maken kennis met verschillende voorzieningen op de tuin, tuingereedschap en met het begrip tuinbouw. Hoe kun je planten kunt laten groeien en vermeerderen, hoe moet je zaaien en planten. De hele klas krijgt eerst een inleidende les. Daarna uitvoeren van opdrachten in groepen, werken in de tuin en zelf een stekje maken.

Het programma van tuinbouw les 1

 1. Inleiding in het lokaal (tuinbouw vroeger en nu)
 2. Werken in de tuindoor groep 1 (harken, zaaien, poten)en opdrachten maken door groep 2
 3. Pauze
 4. Werken in de tuin en opdrachten maken
 5. Opdrachten bespreken
 6. Stekje maken
 7. Bonen mee naar school voor kiemproef

lesmateriaal

werkboekje les 1.pdf

Tuinbouw les 2

periode: mei - juni

De leerlingen leren de namen van diverse wilde planten en verschillende manieren van bestrijding.
De totale klas krijgt een inleidende les over de begrippen die de vorige keer aan de orde zijn geweest.

Het accent ligt tijdens deze les op de gevaren die de tuinbouwplanten bedreigen, n.l. onkruid en schadelijke diertjes. Hoe herken je ze, hoe bestrijd je ze zo biologisch mogelijk?

Het programma van tuinbouw les 2

 1. Inleiding op de tuin (teelt onder glas, vollegrondsteelt, zaaien, ontkiemen)
 2. Inleiding in het leslokaal
 3. Werken in de tuin door groep 1 (bloemen zaaien, bonen leggen) en opdrachten maken door groep 2
 4. Pauze
 5. Werken en opdrachten maken
 6. Evaluatie
 7. Bloemen knippen of rabarber oogsten en meenemen

lesmateriaal

werkboekje les 2.pdf

Tuinbouw les 3

periode juni - september

Het accent bij ligt tijdens deze les op de weg van plant naar klant en verschillende manieren om aan nieuwe tomatenplanten te komen.

Het programma van tuinbouw les 3

 1. Inleiding en theorie (herhaling van de twee voorafgaande lessen, de weg van plant naar klant, hoe komt de tuinder aan nieuwe planten)
 2. Snijden van groenten voor de soep
 3. Pauze
 4. Opdrachten in het lokaal
 5. Soep eten en afwassen
 6. Oogsten van de groenten en bloemen plukken
 7. Evaluatie

lesmateriaal

werkboekje les 3 .pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.