gereedschap, tuinwerk

Om de tuin schoon te houden, onkruid vrij en om te planten en te zaaien heb je gereedschap nodig en moet je weten hoe je met dit gereedschap om moet gaan.
Hieronder informatie over tuintechnische handelingen.
harken, schoffelen, een pootlijn uitzetten, zaaien, planten en onkruid wieden.

Harken

Door te harken kun je de grond egaliseren en los onkruid, steentjes en takjes weghalen.

nodig

kleuterhark (groep 1 t/m 4)
grote hark

werkwijze

materiaal

instructieblad harken.pdf

Schoffelen

Een schoffel is een soort mes aan een lange steel. Met een schoffel snijdt je de blaadjes van plantjes los van de worteltjes. De worteltjes blijven in de grond zitten en sommige plantjes zullen weer nieuwe blaadjes gaan laten groeien.
Schoffelen kun je leren aan kinderen vanaf 10 jaar.

nodig

schoffel (vanaf groep 6)

werkwijze

materiaal

instructieblad schoffelen.pdf

Pootlijn uitzetten

Een pootlijn wordt uitgezet om een rechte lijn te maken waarlangs gezaaid of geplant kan worden.

nodig

pootlijn
meetlat
teeltplan

werkwijze

Waarschuw de kinderen voor het touw om vallen te voorkomen!

materiaal

instructieblad pootlijn uitzetten.pdf

Zaaien

Nodig

hark
pootlijn
zaadbakjes
zaden

Werkwijze

Met oudere kinderen kan ook met de hark een geul gemaakt worden:

materiaal

instructieblad zaaien pdf.pdf

Planten

Nodig

hark
pootlijn
plantschepjes
planten
emmer water
gieter

Werkwijze

Vooral groenteplantjes zijn erg in trek bij vogels. Bescherm de planten de eerste tijd door na het planten een net te plaatsen.
Om ruimte te winnen kun je de planten ‘in verband planten’

materiaal

instructieblad aardappels poten.pdf
instructieblad uien planten pdf.pdf

Onkruid wieden

Wat is onkruid? Onkruid zijn die planten die je niet gezaaid hebt en ‘vanzelf’ in je tuin groeien. Door op rijen te zaaien zul je de onkruidplantjes goed kunnen zien. De gezaaide planten komen netjes in een rijtje op, terwijl de onkruidplantjes kris kras door de tuin opkomen.
De meest voorkomende onkruidplantjes staan op de “Haagse wilde plantenkaart”, deze kaart helpt je de onkruidplanten te herkennen.

Wieden
Wieden is het met de hand verwijderen van plantjes. In tegenstelling tot schoffelen, verwijder je bij wieden het plantje met wortel en al.

Nodig

Haagse wilde plantenkaart
emmertjes
composthoop of –vat

Werkwijze

materiaal

instructieblad onkruid wieden.pdf

Spelletje

onkruid wieden is een steeds terugkerend iets. Je kunt, om het leuk te houden voor de kinderen, er ook een spelletje van maken. Laat de kinderen alleen knopkruid wieden, of alleen brandnetels of laat ze zoveel mogelijk verschillende soorten onkruid plukken. Of doe met behulp van de Haagse wilde plantenkaart een spelletje onkruidenbingo.
Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.