Sinds de oprichting in 1919 leert de afdeling School- en kindertuinen inwoners van Den Haag over de herkomst van ons voedsel. Ons aandachtsgebied heeft zich verbreed ook naar andere natuur en milieuonderwerpen. De afdeling Milieueducatie, zoals het nu heet, levert momenteel educatieve producten en diensten op het gebied van, Afval & Grondstoffen, Water, Energie & Klimaat, Groen & Biodiversiteit, Openbare ruimte en nog steeds Voedsel. Op deze site staat een uitleg over het werk van de afdeling. Hoe het beleidsinstrument natuur en milieueducatie(NME) ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan het Haagse natuur en milieu beleid.

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.