Uitgangspunten

De inwoners van Den Haag hechten belang aan hun woonomgeving, ontwikkelen een gezonde levensstijl en stellen zich op als een verantwoordelijk burger in de buitenruimte. Aan dit doel draagt Natuur- en milieueducatie bij door educatieve activiteiten te ontwikkelen voor het Haagse onderwijs aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en aan volwassenen. Daarmee leggen wij een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl.

Lees meer:
http://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/NME/pagina/opbouwprogramma/opbouwprogramma/duurzamebasisvorming/duurzamebasisvorming

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.