Subsidie nodig?

Subsidie aanvragen voor W&T: zo doe je dat

Wetenschap- en techniekonderwijs hoeft niet veel geld te kosten. Toch kan het helpen om extra financieringsmogelijkheden te verkennen. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? De whitepaper over subsidie ‘Financiering van wetenschap en techniek in het basisonderwijs’ geeft inzicht in de veelheid van potjes en bevat handige tips voor het doen van een aanvraag.

Verstrekkers per regio

Als basisschool kun je bij uiteenlopende organisaties en instanties subsidie krijgen voor Wetenschap & Techniek: de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, het LerarenOntwikkelFonds en private partijen. Zelfs de EU heeft subsidiemogelijkheden. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste weg te vinden. Daarom maakten wij een inventarisatie van subsidieverstrekkers en –regelingen per regio.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Sommige subsidies zijn algemeen inzetbaar, andere hebben juist een specifiek oogmerk. Uit de inventarisatie blijkt dat basisscholen subsidie krijgen voor uiteenlopende aspecten van Wetenschap & Techniek. Van de aanschaf van technisch speelgoed/(les)materialen, tot vervanging voor de uren van de techniekcoördinator.

Meer info?

Bekijk de whitepaper van JetNet & TechNet of bekijk de website van JetNet & TechNet (bron).

Whitepaper financiering W&T

Regelingen en mogelijkheden

Zie website van Sterk Techniekonderwijs voor een overzicht van kamerbrieven en regelingen vanuit het kabinet. (2019-2020)

Subsidie voor ondersteunende trainingen en cursussen

Een deel kosten van trainingen (zoals deze training) kan worden bekostigd door een subsidieaanvraag in te dienen bij Expertisecentrum Wetenschap en Technologie Zuid-Holland (EWT).

Suggesties

Heb je een tip? Laat het ons weten!