Aan de slag met W&T (vervolg)

Wil je op jouw school aan de slag met W&T-onderwijs, onderzoekend en ontwerpend leren en techniek? Binnen Milieueducatie Den Haag zijn we in gesprek met leerkrachten over de vraag hoe we W&T en techniek binnen de Haagse scholen kunnen bevorderen.

Tijdens bijeenkomsten proberen we inzichtelijk te krijgen waar scholen mee worstelen.

De onderstaande links helpen je op weg om zelf aan de slag te gaan met W&T in het onderwijs.

Wat verstaan we onder techniekonderwijs?

Alles wat mensen maken, fabriceren en ontwikkelen gaat gepaard met techniek. In het onderwijs maken kinderen kennis met onderdelen van techniek die van belang zijn voor cultuurbegrip, maatschappelijk functioneren en voor verdere technologische ontwikkelingen. Ze vergaren inzicht en kennis in de nauwe relatie tussen techniek en natuurwetenschappen en tussen techniek en samenleving. Ze leren ook praktisch bezig te zijn.

Leerlingen leren om te gaan met een aantal technische producten en krijgen de gelegenheid eigen mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek te ontdekken. Techniekonderwijs dient in de uitwerking aantrekkelijk en zinvol te zijn voor alle meisjes en jongens in de school. Vaardigheden als samenwerken, communiceren en logisch nadenken worden vergroot. Bovendien zijn technische uitdagingen, proefjes, experimenten en ontwerpopdrachten goed voor hun creativiteit, zelfstandigheid en het oplossend vermogen.

Nuttige externe links

Aan de slag met W&T en het curriculum (SLO)
W&T Wijzer
Boek: Aan de slag met W&T-onderwijs (Harrie Ozinga en Suzanne Wardenaar)
Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland
Kennisbank W&T - Maakotheek

Suggesties

Heb je een tip? Laat het ons weten!