keuzekisten

Welkom bij de keuzekisten po

doelstelling

In het kernprogramma voor het basisonderwijs van de afdeling Milieucommunicatie in Den Haag worden twee domeinen onderscheiden: ‘ecologische aandachtsgebieden’ en ‘relatie stad en ecologische processen’.
De keuzekisten zijn gewijd aan het tweede domein. De keuzekisten zijn bedoeld voor midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.

leren voor duurzaamheid

De keuzekisten willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het morele denken en de oordeelsvorming bij kinderen en aan de ontwikkeling van die vaardigheden die kunnen helpen om tot doordachte keuzen te komen.
Het enthousiasmeren voor en het voorbereiden van kinderen op het debat rond duurzaamheid in onze democratische samenleving is een ander belangrijk doel van de kisten. Dit in het kader van leren voor duurzaamheid.

De ‘negen stappen aanpak’

Om deze doelen te bereiken is gekozen voor aanpak in drie fasen, onderverdeeld in negen stappen. Die drie fasen zijn: waardenverheldering, waardencommunicatie en handelingsperspectief. Het lespakket leidt leerkrachten en leerlingen op deze manier als vanzelf door de negen stappen aanpak.
Meer informatie >

lesmateriaal en indeling lespakket keuzekisten

Alle materialen zijn te vinden op de verschillende keuzekistensites. De site is onderverdeeld in twee gedeelten: leerkrachten en leerlingen, beiden beveiligd door een wachtwoord. De leerlingen vinden op hun deel van de site alleen de informatie bestemd voor leerlingen. Voor het leerlingendeel is het wachtwoord: kiezen.
Het wachtwoord voor het leerkrachtdeel kunt u aanvragen door een mail te sturen naar

Het lespakket van de keuzekist is verdeeld in 9 stappen. Ook de site is in deze stappen onderverdeeld.

In het leerkrachtdeel wordt per stap een instructie gegeven en vindt u alle benodigde materialen. Ook in het leerlingdeel vinden zij de instructies en de materialen die ze nodig hebben voor de opdrachten. De materialen zijn allemaal digitaal te bekijken, op het smartbord of op de computer. In het draaiboek hebben we alle negen stappen nogmaals voor u op een rij gezet. Het draaiboek is beschikbaar als pdf zodat u deze ook kunt printen.

De inhoud van een 'kist'

Een lespakket keuzekist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • fotokaarten om beeld- en meningsvorming op gang te brengen.
 • een waardenbeladen kwestie in enigerlei vorm (knipselkaart, filmpjes op internet)
 • aanwijzingen voor leerkracht en leerlingen die hen door de ‘negen stappen aanpak’ leiden.
 • links naar sites waarmee leerlingen onderzoek kunnen doen naar bestaande meningen en opvattingen.

Tijdsinvestering en activiteiten

Het doorlopen van de negen stappen kost ongeveer vijf uur, bij voorkeur te verdelen over drie dagdelen in dezelfde week. Op dag één komen de activiteiten van de eerste laag van de kist (de waardenverheldering) aan de orde. Hiervoor staat ongeveer 1 ½ uur.
De activiteiten in laag twee (die van de waardencommunicatie) komen in een volgend dagdeel aan bod. Hiervoor staat ongeveer twee uur. Het onderzoek op internet (op de geselecteerde websites), dat in deze tweede laag aan de orde is, kan heel goed thuis worden uitgevoerd.
De activiteiten van laag drie (het handelingsperspectief) vinden plaats op dag drie en nemen ongeveer 1½ uur in beslag. Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten en de planning, zie het draaiboek op de keuzekistsite.

 • ontwikkeling

  De keuzekisten zijn ontwikkeld door SMS in Educatie in opdracht van en in samenwerking met:

  Dienst Stadsbeheer
  Afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving, Milieueducatie

  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag
 • informatie

  e-mail NME
 • idee

  Geo Burghgraaff
 • website

  ZUM communicatie