fotowedstrijd

Welkom op de site van de Haagse fotowedstrijd voor jongeren zie ook
Het Haagse groen Leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) worden uitgenodigd deel te nemen aan deze wedstrijd. We hopen dat zoveel mogelijk jongeren hun mooiste foto over de Haagse natuur inzenden.

Voor scholen zijn er 3 lessen (in totaal 3 lesuren) over de stadsnatuur in Den Haag beschikbaar ter ondersteuning van de fotowedstrijd. Les 1 gaat meningsvorming wat is wel of niet natuur? En laat iets over de diversiteit aan soorten in Den Haag zien. Les 2 is een optionele verdiepingsles over de natuur in de stad en les 3 is een safari rond het eigen school gebouw. Voor de laatste les zijn er bij milieueducatie allerlei veldwerkmaterialen te leen om nog meer en beter dieren te kunnen vangen.

Docentendeel

alle lessen

stadsnatuur alle lessen docent

losse lessen

stadsnatuur les 1 docent
stadsnatuur les 2 docent
stadsnatuur les 3 docent

PowerPoint les 1

Les 1 opdracht 3

Leerlingendeel

Alle lessen

stadsnatuur alle lessen

Losse lessen

stadsnatuur les 1 leerlingen

stadsnatuur les 2 leerlingen

stadsnatuur les 3 leerlingen

Foto tips

En er is een PowerPoint beschikbaar met tips om nog mooiere foto's te maken.
Fotograferen met je smartphone