Groen & Biodiversiteit

Beleidsdoelen

Voldoende en gevarieerde groenvoorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad. De beleidsboodschappen binnen het thema Groen & Biodiversiteit:
• Groen draagt bij aan klimaatbeheersing en CO2 reductie. Ook waterberging is van belang
• Groen draagt bij aan leefbaarheid en recreatie
• Groen heeft een sterke verbinding met voedsel
• Haagse kracht: Groen draagt bij aan sociale cohesie
• Biodiversiteit moet behouden blijven en gestimuleerd worden

Onderwijsaanbod
Educatief aanbod binnen het thema Groen & Biodiversiteit

Meer informatie jaarprogramma

Overig aanbod

Stadsboerderijen: op de stadsboerderijen werken wij aan het thema Groen & Diversiteit

Educatieprogramma voor volwassenen: Duurzame vrouwen in krachtige wijken

Beleidsdocumenten

Agenda; Groen voor de stad
Groen RIS294705_bijlage_Agenda_groen_voor_de_stad.pdf
Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag 2008-2018
Groen RIS159450 natuurvriendelijke oevers.pdf
Nota ecologische verbindingszones 2008-2018
PDF Nota EVZ 22-09-09.pdf
Agenda; Duurzame stad
RIS283893_bijlage_1_Agenda_Duurzame_stad_2015-2020.pdf
Agenda; Ruimte voor de stad
RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad.pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.