Energie & Klimaat

Beleidsdoelen

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Naast technische innovaties is gedragsverandering van burgers nodig om dit doel te bereiken. De beleidsboodschappen binnen het thema Energie & Klimaat:
• Klimaat verandert, klimaatadaptatie is nodig bij onder meer de inrichting openbare ruimte
• Haagse kracht: Iedereen kan bijdragen aan klimaatadaptatie
• Energiegebruik verandert, energietransitie is nodig, van het gas af
• Energiegebruik moet duurzamer, iedereen kan hieraan bijdragen
• Energiebesparing levert geld op (en draagt zo bij aan armoedebestrijding)
• Klimaat is ook luchtkwaliteit. Goede luchtkwaliteit draagt bij aan gezondheid

Onderwijsaanbod

Educatief aanbod binnen het thema Energie& Klimaat

Meer informatie: jaarprogramma

Overig aanbod

Educatieprogramma voor volwassenen: Duurzame vrouwen in krachtige wijken

Beleidsdocumenten

Klimaatbestendig Den Haag
RIS283893_bijlage_2_Programma_Klimaatbestendig_Den_Haag.pdf
Den Haag maakt het duurzaam
RIS269129_bijlage_Den_Haag_maakt_het_duurzaam_.pdf
Agenda; Duurzame stad [bestand:Satellietsites/NME/beleidsstukken/RIS283893_bijlage_1_Agenda_Duurzame_stad_2015-2020.pdf]

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.