Composteren

GFT-afval, ook wel bioafval genoemd, verdwijnt nog vaak bij restafval terwijl het een waardevolle grondstof is.
Je eigen afval gebruiken en deel uitmaken van de voedselkringloop. Van je eigen eten naar GFT-afval naar eten voor de plant naar weer eten voor de mens.