Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.