HOME

Welkom bij de VWO keuzekist wereldWIJDwater

Op deze site vinden leerlingen en docenten alle informatie om met de keuzekist wereldWIJDwater te werken. Met deze keuzekist vormen de leerlingen een eigen mening over de huidige waterproblemen en leren met oplossingen te komen op basis van eigen onderzoek. Met deze keuzekist leren de leerlingen vaardigheden zoals informatie verwerven, keuzes maken op basis van informatie, onderzoeksvragen stellen en onderzoek uitvoeren. Om bij het leerling- of docentmateriaal te komen is een wachtwoord nodig. Deze krijg je van de docent of vindt u in de keuzekist.

De keuzekisten zijn ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met:

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Milieu & Vergunningen
Milieueducatie
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

e-mail:

Oorspronkelijk idee:
Geo Burghgraaff

Blauwdruk en ontwikkeling:
SMS in educatie, Onderwijsadvies

Website:
ZUM communicatie