Volwassen educatie

Educatieve projecten over duurzaamheid voor volwassenen

Natuur- en milieueducatie biedt twee methodieken aan voor volwasseneneducatie.

Methodiek 1: Duurzame vrouwen in krachtige wijken. Dit is een educatieve cursus voor vrouwen, speciaal voor vrouwen die door taalachterstand of andere oorzaken wat verder van de maatschappij afstaan. De deelnemers leren eenvoudige oplossingen om duurzaam om te gaan met het milieu en tegelijk geld te besparen.

Er zijn zeven duurzaamheidsthema's:
• Energie, over energie besparen en gezond wonen
• Voeding, over gezond en duurzaam eten
• Water, over drinkwater, waterkringloop en het riool
• Brood, over etensresten en rattenoverlast
• Afval, over de afvalkalender, afval scheiden, zwerfvuil, afvalpas
• Energie transitie: over van het gas af, klimaatverandering, schone energie
• Groen en Milieu, waarin de deelnemers de groene parels ontdekken in de eigen wijk en stad.

Een bijeenkomst bestaat uit een voorlichting, een quiz, materialenkennis en een praktische activiteit over het onderwerp. Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond krijgen een certificaat. Een van de resultaten van de cursus is dat de aanpak vrouwen helpt bij integratie en particiaptie in hun wijk.

Per wijk kunnen er twee deelnemers worden opgeleid tot 'coach duurzame Hagenaar'.

Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag met Stichting Aarde-Werk.

De cursus in de wijk wordt zes keer per jaar gegeven en bestaat uit vier dagdelen van 2,5 uur. Per cursus kunnen er 25 vrouwen deelnemen.

Naast vrouwengroepen zijn er ook mannengroepen en gemengde groepen.

Impressie:

3000ste deelneemster en het project

Methodiek 2: Duurzaamheidsmodule voor laagopgeleiden en laaggeletterden. In dit project gaan we in op de thema's water, energie, gezondheid, afval, gezond binnenmilieu en duurzaam inkopen.
De module is zo ontwikkeld dat deze goed inzetbaar is binnen een andere educatieve setting, zoals een ROC, een oudereducatiegroep op een basisschool of in een brede buurtschool, of binnen taallessen.

Iedere bijeenkomst start met een grappig filmpje over een gezin uit Den Haag. De les duurt 75 minuten en bevat allerlei praktische materialen, foto’s en pictogrammen.
Een docent van Natuur- en milieueducatie traint de leraar of pedagogisch medewerker om met de eigen doelgroep aan de slag te kunnen. Ook kan er een trainer van Stichting Aarde-werk worden ingezet om de lessen te geven. (kosten aan verbonden)

Je kan de lesmodule aanvragen

Voor overzicht aanbod download
Streeplijst 2022-2023 Volwassen Educatie

Meer weten? Stuur een mailtje naar en vermeld in de onderwerpregel 'Volwassen Educatie'