Dieren

In het voorjaar worden jonge dieren geboren en broeden de vogels.

Lessen over dieren in het voorjaarspakket.

groep 1-2

lesbeschrijving op de boerderij
Jonge Boerderijdieren Les 1

lesbeschrijving jonge boerderijdieren
Jonge Boerderijdieren Les 2
Jonge Boerderijdieren Les 2 Werkbladen

lesbeschrijving dierengeluiden
Jonge Boerderijdieren Les 4
Jonge Boerderijdieren Les 4 Werkbladen

Meer informatie over boerderijdieren

groep 3

lesbeschrijvingen eenden
eenden en kuikens
Eenden en kuikens Les 1
Eenden en kuikens Les 1 Werkbladen
gedrag eenden
Eenden en kuikens Les 2
Eenden en kuikens Les 2 Werkbladen

Eendengedrag.mpg
de eend 2.24 min.

groep 4

lesbeschrijvingen vogels
watervogels in de stad
Vogels les 1
Vogels les 1 werkbladen
vogelgeluiden
Vogels les 2
Vogels les 2 werkbladen
De balts van de fuut
Vogels les 3
nestbouw
Vogels les 4
Vogels les 4 werkbladen
Vogels les 4 achtergrond informatie
vogeleieren
Vogels les 5
Vogels les 5 werkbladen

Meer informatie over watervogels

Kijk ook op Beleef de Lente

Voor boeken, filmpjes en wepagina's over de lente zie ook; (klik op het plaatje)

praatplaat "boerderij"

de lammetjes

kokmeeuwen

fuut met jong

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.