Vogels(Groep 4)

Vogels (Groep 4) Les 1 watervogels in de stad

Vogels les 1
Vogels les 1 werkbladen

Vogels (Groep 4) Les 2 vogelgeluiden

Vogels les 2
Vogels les 2 werkbladen

vogelgeluiden

De Fuut.MP3
De Knobbelzwaan.MP3
De Kokmeeuw.MP3
De Meerkoet.MP3
De Reiger.MP3
De Wilde Eend.MP3

Vogels (Groep 4) Les 3 de balts van de fuut

Vogels les 3

De fuut, de balts.mpg

Vogels (Groep 4) Les 4 nestbouw

Vogels les 4
Vogels les 4 werkbladen
Vogels les 4 achtergrond informatie

Vogels (Groep 4) Les 5 vogeleieren

Vogels les 5
Vogels les 5 werkbladen

eieren meerkoet

praatplaat watervogels

fuut

eend op nest

meerkoet op nest

eend met kuikens

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.