Groene Energie - praktisch techniekonderwijs

De energietransitie - overstappen van fossiele energie naar duurzamere vormen van energie - staat hoog op de maatschappelijke agenda. De leerlingen van nu gaan in de toekomst een bijdrage leveren aan de technologische innovaties die voor deze energietransitie nodig zijn.

Daarom gaan de leerlingen met deze leskist praktisch aan de slag met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie. Ook is er een optioneel discussie-onderdeel over CO2. Elk onderdeel past bij een andere leerstijl: aardwarmte is praktisch, windenergie creatief, zonne-energie analytisch en CO2 theoretisch.

Van elk onderdeel zijn twee sets aanwezig om tegelijkertijd met de hele klas aan de slag te kunnen.

Groene energie werkt!

Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf een klein huisje verwarmen met een pompsysteem. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ zoeken de leerlingen proefondervindelijk naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ maken de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.
Bij het onderdeel CO2, gaan leerlingen met concept cartoons aan de slag: tekeningen met uitspraken om om de aandacht te pakken, discussie uit te lokken en om wetenschappelijk denken te bevorderen.

De onderdelen Aardwarmte, Windenergie en Zonne-energie kunnen ook als losse kist worden geleend om telkens een groepje leerlingen zelfstandig mee te laten werken.

Digitaal materiaal

De handleidingen, werkbladen en kopieerbladen zijn digitaal beschikbaar via deze link. Hiervoor heb je een wachtwoord nodig, dit wachtwoord kun je vinden in de bevestigingsmail die je ontvangt als je de leskist aanvraagt.

Instructievideo voor de docent

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.