Afval en grondstoffen

Zwerfvuil aan kant Aardrijkskunde

Bij de les ‘zwerfvuil in kaart’ gaan leerlingen een telling uitvoeren in de omgeving van de school. Waar vinden ze veel afval? Waar staan er prullenbakken? Wat voor soort afval vinden ze en is er terug te leiden van wie die afval afkomstig is? De verzamelde gegevens voeren ze in een database in.

De docentenhandleiding en het lesmateriaal voor de leerlingen zijn via de link aan de rechterkant te downloaden. Daar vindt u ook een factsheet over afval.

Deze opdracht is één in een reeks van opdrachten over zwerfvuil. De opdrachten duren één of twee lesuren en sluiten aan bij vaardigheden of concepten die in de schoolvakken behandeld worden. Zo sluit het debatteren aan bij het vak Nederlands, wordt er een GIS opdracht voor aardrijkskunde gemaakt en voor biologie wordt aangesloten bij het concept reducenten. De opdrachten van de verschillende vakken vormen samen een geheel maar zijn ook afzonderlijk uit te voeren.

Als u de overige lessen ook wilt inzien kan dat via de volgende link;
Gehele lespakket Zwerfvuil aan de kant

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in dit product of heb je vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact op!