Afval en grondstoffen

Zwerfvuil aan kant Wiskunde

Leerlingen voeren berekeningen uit met verschillende soorten zwerfafval. Leerlingen presenteren de cijfers van verschillende soorten zwerfvuil in tabellen en grafieken.

De docentenhandleiding en het lesmateriaal voor de leerlingen zijn via de link aan de rechterkant te downloaden. Daar vindt u ook een factsheet over afval.

Deze opdracht is één in een reeks van opdrachten over zwerfvuil. De opdrachten duren één of twee lesuren en sluiten aan bij vaardigheden of concepten die in de schoolvakken behandeld worden. Zo sluit het debatteren aan bij het vak Nederlands, wordt er een GIS opdracht voor aardrijkskunde gemaakt en voor biologie wordt aangesloten bij het concept reducenten. De opdrachten van de verschillende vakken vormen samen een geheel maar zijn ook afzonderlijk uit te voeren.

Als u de overige lessen ook wilt inzien, kan dat via de volgende link;
Gehele lespakket Zwerfvuil aan de kant

Niet beschikbaar

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2021-2022.