Klimaat

Nieuw in schooljaar 2021-2022!

Werkbladen en lessen over klimaatverandering

Hier vind je een aantal downloads en links naar werkbladen, filmpjes en informatie van het Klimaatverbond. Ideaal als je lessen over klimaatverandering gaat geven.

Hoe gingen kinderen vroeger naar school?

Laat bijvoorbeeld je leerlingen een opa of oma interviewen hoe zij vroeger naar school gingen. De leerlingen worden hierdoor meer bewust van hun eigen reis naar school. Aan de hand van de interviews kun je in de klas bespreken wat de invloed is van (duurzame) keuzes die je maakt op het gebied van vervoer.
Hoe gingen kinderen vroeger naar school.pdf

Waarom warmt de aarde op?

Of geef je leerlingen een werkblad over het broeikaseffect waarmee je tegelijkertijd aan de slag gaat met begrijpend lezen. Kijk bijvoorbeeld eerst een filmpje over het broeikaseffect en zet ze vervolgens aan het werk met dit werkblad:
Waarom warmt de aarde op.pdf

Een dag aan de Rio Negro

Ook kun je met je leerlingen in gedachte op bezoek gaan bij José in het Amazonegebied. Daar kunnen ze ontdekken wat het verschil in energiegebruik is tussen hen en José.
Een dag aan de Rio Negro.pdf

Klimaatmitigatie -adaptatie en -rechtvaardigheid

Wil je wat dieper ingaan op de discussies rondom de klimaatverandering en werken aan meningsvorming? In drie filmpjes worden de lastige begrippen klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en klimaatrechtvaardigheid door experts op een zeer toegankelijke manier toegelicht.
Klimaatmitigatie
Klimaatadaptatie
Klimaatrechtvaardigheid

Meer doen?

Doe dan mee met de Groene Voetstappen van het Klimaatverbond: een week waarin de leerlingen groene voetstappen kunnen verdienen door naar school te komen zonder broeikasgassen uit te stoten. Op deze site kun je je aanmelden, meer informatie vinden en er staat ook nog meer lesmateriaal.

Product van Klimaatverbond Nederland

Dit betreft een product van Klimaatverbond Nederland en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Klimaatverbond Nederland contact opnemen.

Niet beschikbaar

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar Klimaatverbond, Groene Voetstappen voor meer informatie.