Openbare ruimte
Klimaat

Stadsvervoer - al het vervoer de stad uit -

Het openbaar vervoer de stad uit, dan is er meer ruimte om te fietsen. Is dit een oplossing voor het gebrek aan ruimte in de stad? Met dit vraagstuk gaan de leerlingen aan de slag.
In een discussie zoeken leerlingen naar de voor- en nadelen van de verschillende vervoersmiddelen in de stad. De opdrachtkaarten in de kist helpen daarbij.
Er is geen sprake van 'goede' of 'foute' antwoorden. Het gaat erom dat het proces tot een gefundeerde keuze leidt.

De leskist bevat onder meer knipsels en fotokaarten, die je via het digitale schoolbord kunt laten zien. Daarnaast is er een website waar leerlingen bestaande meningen over het onderwerp kunnen onderzoeken. In negen stappen formuleren leerlingen hun standpunt. Ze gaan op zoek naar argumenten, ze gaan met elkaar in discussie en ten slotte presenteren ze de visie van hun groepje.

Digitaal materiaal

Het wachtwoord is voor de leerkracht 'keuze' en voor de leerling 'kiezen'.
Klik hier om bij het digitale deel te komen.

Niet beschikbaar

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.