De Rioolles

Medewerkers van de afdeling Riolering van Stedelijk Beheer van de gemeente Den Haag zijn graag bereid om op school een gastles te geven over het gebruik en onderhoud van het riool.
In de les is aandacht voor de geschiedenis, opbouw en inspectie van het riool.
De leerlingen kunnen in de straat een rioolcamerawagen aan het werk zien. Dit laatste is onder voorbehoud.

Informatie en aanvragen

Voor informatie en het aanvragen van de les kunt u rechtstreeks terecht bij de afdeling Riolering
Het aantal aanvragen dat gehonoreerd kan worden is beperkt

Deze les is een waardevolle aanvulling op het jaarprogramma van Milieueducatie. Hij sluit uitstekend aan op de leskisten, keuzekisten en lessen rondom het thema water.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2020-2021 kunnen niet meer aangevraagd worden.