Groen en biodiversiteit
Water

Aquamarijn Blauw

Inhoud

Leerlingen brengen de kwaliteit van het Haagse oppervlaktewater in kaart door middel van metingen en eigen onderzoek. Zij bestuderen de flora en de fauna en bepalen abiotische factoren zoals het zuurstof- en fosfaatgehalte. De meetresultaten worden gekoppeld aan het Haags waterplan.

Partners

Bij het ontwikkelen van het project Aquamarijn Blauw heeft Milieueducatie samengewerkt met haar collega's van de afdeling Stedelijk Beheer bij de gemeente Den Haag en met het Hoogheemraadschap van Delfland

Meer milieuonderzoeksprojecten

Naast Aquamarijn Blauw bieden we aan:

  • Smaragd Groen, waarin de leerlingen aan de hand van o.a. bloeitijden en bladval de invloed van klimaatverandering op de natuur onderzoeken
  • Haagse Luchtwegen, waarin leerlingen de luchtkwaliteit op hun route van huis naar school onderzoeken met behulp van een GIS programma.

Elk project bestaat uit veldwerk in de omgeving, onderzoek en het presenteren van de resultaten in de vorm van posters, foto's en filmpjes.

Foto's & afbeeldingen: (2)

Onderdelen: (3)

Aquamarijn Blauw lesmap (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2020/2021.
Onderzoek - water abiotisch (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2020/2021.
Onderzoek - waterorganismen (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2020/2021.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in dit product of heeft u vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact met u op!