Klimaat en energie
Water

Water en Klimaat in jouw straat

Het klimaat verandert; het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Het lespakket maakt kinderen bewust van het veranderende klimaat. Delfland stelt dit lespakket gratis beschikbaar aan iedereen die ermee aan de slag wil. Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het lespakket. Het bestaat uit lesmateriaal wat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8 en is te downloaden op waterklimaatles.nl.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Hoogheemraadschap van Delfland

Dit betreft een product van Hoogheemraadschap van Delfland en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Hoogheemraadschap van Delfland contact opnemen.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2020-2021 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar Watereducatie voor meer informatie.