Klimaat en energie

Groene energie - praktisch techniekonderwijs

De energietransitie - overstappen van fossiele energie naar duurzamere vormen van energie - staat hoog op de maatschappelijke agenda. De leerlingen van nu gaan in de toekomst een bijdrage leveren aan de technologische innovaties die voor deze energietransitie nodig zijn.

Daarom gaan de leerlingen met deze leskist praktisch aan de slag met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie.

Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf een klein huisje verwarmen met een pompsysteem. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ zoeken de leerlingen proefondervindelijk naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ bouwen de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.

Deze leskist doet een beroep op inventiviteit en creativiteit en zorgt voor een boel bedrijvigheid in de klas. Leerlingen krijgen zo de kans om nieuwe talenten te ontdekken.

Instructievideo voor de docent

Foto's & afbeeldingen: (3)

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.