Klimaat en energie

Groene energie - praktisch techniekonderwijs

De energietransitie - overstappen van fossiele energie naar duurzamere vormen van energie - staat hoog op de maatschappelijke agenda. De leerlingen van nu gaan in de toekomst een bijdrage leveren aan de technologische innovaties die voor deze energietransitie nodig zijn.

Daarom gaan de leerlingen met deze leskist praktisch aan de slag met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie.

Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf een klein huisje verwarmen met een pompsysteem. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ zoeken de leerlingen proefondervindelijk naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ maken de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.
Ook is er een optioneel discussie-onderdeel over CO2, waarbij leerlingen met concept cartoons aan de slag gaan.

Groene energie werkt!
De leerlingen kennen de gevolgen van CO2-uitstoot en drie natuurlijke energiebronnen die ingezet kunnen worden bij een overstap naar groene energie en hebben nagedacht hoe deze bronnen efficiënt ingezet kunnen worden. Dit doen zij allemaal binnen hun eigen leerstijl.
De leskist bestaat uit vier onderdelen:
• Een proef gericht op aardwarmte (praktisch)
• Een proef gericht op windenergie (creatief)
• Een proef gericht op zonne-energie (analytisch)
• Conceptcartoons over CO2 (theoretisch)
Van elk onderdeel zijn twee sets aanwezig.

De onderdelen Aardwarmte, Windenergie en Zonne-energie kunnen ook als losse kist worden geleend om telkens een groepje leerlingen zelfstandig mee te laten werken.

Digitaal materiaal

De handleidingen, werkbladen en kopieerbladen zijn digitaal beschikbaar via deze link. Hiervoor heb je een wachtwoord nodig, dit wachtwoord kun je vinden in de bevestigingsmail die je ontvangt als je de leskist aanvraagt.

Instructievideo voor de docent

Foto's & afbeeldingen: (3)

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2020-2021 kunnen niet meer aangevraagd worden.