Ecologie
Water

Onderzoek - water abiotisch

In deze leskist zit materiaal waarmee je verschillende waarden van het water kunt bepalen. Varierend van de diepte en stroomsnelheid tot het zuurstofgehalte en de zuurgraad van het water.

De koffers bevatten alle benodigde materiaal om de waterproeven uit te voeren. Voor iedere proef is er tevens een werkkaart waarop staat wat je moet gaan doen, wat dat over het water zegt, wat je nodig hebt en hoe een proef moet worden uitgevoerd.

De inhoud van deze kist bestaat uit:

 • Monsterpotjes
 • Zuurstofgehalte testkit
 • pH-gehalte teststrookjes
 • Chloride gehalte testkit
 • Nitraatgehalte testkit
 • Fosfaatgehalte testkit
 • Ammoniumgehalte testkit
 • Geleidbaarheidsmeter
 • Secchi-schijf
 • Secchi-buis
 • Jalonstok
 • Thermometer
 • Meetlinten
 • Chemisch afvalcontainer

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.