Water

Leven met water

Voor het voortgezet onderwijs zijn drie keuzekisten over het thema water ontwikkeld voor;
VMBO(onderbouw), Havo(bovenbouw) en VWO(bovenbouw).

Keuzekisten zijn nadrukkelijk geen ontdekkisten. Een keuzekist prikkelt leerlingen om verder te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze leren meer dan feiten; ze leren keuzes maken. Wat vind ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En waar zijn die eigenlijk op gebaseerd?
Leerlingen leren gaandeweg hun eigen waarden ontdekken en beargumenteren. Ze voeren discussie met elkaar, vormen een mening en komen tot een gezamenlijke eindpresentatie. Waar veel andere onderwijsvormen voornamelijk productgericht zijn is hier het proces het belangrijkst.

Deze afbeelding bestaat (niet) meer.

Collage water VMBO

De keuzekist ‘Leven met Water’ wil leerlingen laten nadenken over het waterbeleid voor de 21ste eeuw. Dit is niet direct een kwestie uit de leef- en belevingswereld van leerlingen VMBO. Om hen te interesseren voor de kwestie, laten we de leerlingen nadenken over de betekenis van water in hun leven. Dit doen ze aan de hand van projectvragen. Zo raken ze betrokken bij het onderwerp. De lesmaterialen in de kist leiden de leerlingen vervolgens via zelfwerkzaamheid, gebruik van de computer, klassengesprek en spel naar een stralend eindpunt.

De handleiding kunt u hier downloaden [bestand:Producten/Leven met water/levenmetwater.leerkrachthandleiding 2012.pdf]

Bij deze keuzekist is ook een website Leven met Water
Met deze website kunnen de leerlingen de opdrachten uitvoeren

Foto's & afbeeldingen: (1)

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.