Water

Kiezen voor water

Deze afbeelding bestaat (niet) meer.
Voor het voortgezet onderwijs zijn drie keuzekisten over het thema water ontwikkeld voor;
VMBO(onderbouw), Havo(bovenbouw) en VWO(bovenbouw).

Keuzekisten zijn nadrukkelijk geen ontdekkisten. Een keuzekist prikkelt leerlingen om verder te kijken dan ze tot nu toe doen. Ze leren meer dan feiten; ze leren keuzes maken. Wat vind ik? Wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En waar zijn die eigenlijk op gebaseerd?
Leerlingen leren gaandeweg hun eigen waarden ontdekken en beargumenteren. Ze voeren discussie met elkaar, vormen een mening en komen tot een gezamenlijke eindpresentatie. Waar veel andere onderwijsvormen voornamelijk productgericht zijn is hier het proces het belangrijkst.

In de keuzekist ‘Kiezen voor water’ oriënteren de leerlingen zich met behulp van stellingen op drie waterthema’s die wereldwijd spelen: te veel water, te weinig water en vervuild water. Ze bepalen hun eerste standpunt en voeren met elkaar een gestructureerd debat. Daarna verdiepen zij zich in de belangentegenstellingen en afwegingen in het kader van duurzame ontwikkeling. Aan de hand van onderzoeksvragen verzamelen zij informatie en heroverwegen opnieuw hun standpunt.
Als afsluiting maken de leerlingen vragenkaartjes bij het Triviantspel in de keuzekist en spelen het spel. Zo kunnen ze laten zien wat ze de afgelopen lessen hebben geleerd. De vragencategorie ‘oplossingen’ vraagt naar kennis van de oplossingen en eigen standpunten. Aldus leidt de kist de leerlingen stap voor stap via oriëntatie, belangenafweging en onderzoeksvragen naar verdieping en handelingsperspectief.

Bij deze keuzekist is ook een website. Kiezen voor Water

Zo kunt u ter voorbereiding en tijdens de uitvoering, naast de fysieke keuzekist, het digitale schoolbord gebruiken.
Stuur voor de wachtwoorden een mail naar

Wie een keuzekist wil lenen of meer informatie zoekt vult onderstaand formulier in.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.