Groene energie - praktisch techniekonderwijs

Klimaat en energie
Duurzaamheid

De energietransitie - overstappen van fossiele energie naar duurzamere vormen van energie - staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel wordt verwacht van technologische innovatie en daarom is duurzame energie een onderwerp dat zich heel goed leent voor technologieonderwijs. Leerlingen gaan praktisch aan de slag met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie. Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf door het verwarmen van aarde een klein huisje verwarmen. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ zoeken de leerlingen proefondervindelijk naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ bouwen de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.
Deze leskist doet een beroep op inventiviteit en creativiteit en zorgt voor een boel bedrijvigheid in de klas. Leerlingen krijgen zo de kans om nieuwe talenten te ontdekken.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Niet beschikbaar

Dit product kan op het moment niet aangevraagd worden.