Groen en biodiversiteit
Water

Aquamarijn Blauw

Inhoud

Leerlingen brengen de kwaliteit van het Haagse oppervlaktewater in kaart door middel van metingen en eigen onderzoek. Zij bestuderen de flora en de fauna en bepalen abiotische factoren zoals het zuurstof- en fosfaatgehalte. De meetresultaten worden gekoppeld aan het Haags waterplan.

De meetresultaten worden jaarlijks aan de Haagse burgers gepresenteerd met de rondreizende tentoonstelling Den Haag Schittert.

Partners

De partners binnen Aquamarijn Blauw zijn:
Afdeling Riolering en Waterbeheersing
Hoogheemraadschap van Delfland

Den Haag Schittert

Onder de titel "Den Haag Schittert" heeft milieueducatie drie projecten ontwikkeld:

Elk project bestaat uit veldwerk in de omgeving, onderzoek en het presenteren van de resultaten aan onder andere de beleidsmakers in de vorm van posters, foto's en filmpjes. De beste presentaties krijgen een prijs.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Onderdelen: (3)

aquamarijn blauw (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2019/2020.
Onderzoek - water abiotisch (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het hele jaar.
Onderzoek - waterorganismen (één exemplaar voor 3 weken)
Periode: gedurende het hele jaar.

Niet beschikbaar

Geen van de onderdelen zijn op het moment beschikbaar.