Afval scheiden op school

Is het nu wel of niet verstandig om afvalscheiding in te voeren op mijn school?
Om te onderzoeken welke problemen er precies zijn en waar scholen behoefte aan hebben is op initiatief van Rijkswaterstaat Leefomgeving het programma ‘Afval op school’ gestart. Afval op School is een leerprogramma waarbij er gekeken wordt welke zaken een impuls kunnen geven aan afvaleducatie, preventie en scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op scholen. Het programma loopt van sept 2017 tot sept 2019.
Gemeente Den Haag doet mee met dit onderzoek. Milieueducatie wil graag scholen begeleiden in dit proces en is daarom op zoek naar scholen die hierin willen investeren.
Meer weten? Aanmelden kan via

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.