Spoorzoeken

Los het mysterie van de vermiste vrouw op door sporenonderzoek

We staan voor een mysterie: er is een mevrouw vermist! Gelukkig zijn er veel sporen gevonden. Willen de leerlingen als detectives helpen het probleem op te lossen? Wat is een spoor? Hebben sporen een functie? Dieren laten veel sporen na: pootafdrukken, veren, haren, ontlasting, haarballen, braakballen, krab- en geursporen. Laten mensen ook sporen achter? En zo ja, welke?

In een korte cursus spoorzoeken komen verschillende soorten sporen aan bod. De leerlingen ontdekken onder andere hoe een detective deze sporen onderzoekt om een misdrijf op te lossen. Tot slot gaan de leerlingen zelfstandig met echt collectiemateriaal aan de slag om het mysterie op te lossen.

Lesdoel

Door middel van sporenmateriaal krijgen de leerlingen inzicht in welke sporen er door mens en dier worden achtergelaten en welke conclusies je daaraan kunt verbinden.

Kerndoelen

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.