Mini Media Academie

Verander een website en bouw een robot

Leerlingen volgen tijdens de les twee workshops. De workshop ‘X-Ray Goggles’ start met een korte introductie over de opbouw van websites en hoe je kunt zien of een website echt is. De leerlingen leren de beginselen van html. Ze passen zelf op een website een nieuwsbericht aan.

Bij de workshop ‘Cubelets’ maken de leerlingen robots van verschillende soorten blokjes die allemaal een andere eigenschap hebben. Zodra de leerlingen dat door hebben, kunnen ze verschillende missies uitvoeren. Bijvoorbeeld een robot maken die automatisch stopt voor een voorwerp.

Na de les zijn leerlingen zich bewust van de mogelijkheden die cybercriminelen hebben om nepwebsites te maken en hebben ze inzicht in hoe machines (robots) werken.

Lesdoel

De leerlingen leren hoe websites zijn opgebouwd, raken vertrouwd met simpele computercode en leren op een eenvoudige manier programmeren. Dit draagt bij aan de mediaontwikkeling van kinderen.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 45

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Museon

Dit betreft een product van Museon en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Museon contact opnemen.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar Museon voor meer informatie.