Groen en biodiversiteit

Voorjaarsles - 5 en 6 -

In groep 5 en 6 gaan we aan de slag met bollen en knollen en een les over granen.

De lente is zo'n overweldigend natuurverschijnsel, dat het bijna ondenkbaar is daar geen aandacht aan te besteden. Vogels komen terug uit verre oorden en bouwen nesten. We zien kuikentjes en lammetjes. Bomen krijgen bloesem. De dagen worden langer.

Milieueducatie zorgt voor verschillende materialen en voor sommige materialen zorgt u zelf.

Tip

Voor lesbeschrijvingen, werkbladen, filmpjes en achtergrondinformatie: zie website VOORJAAR

Meer doen

Vraag ook het bloembollenpakket aan! Het bollenpakket kost € 8,50.

Beschikbaar

Het voorjaarsmateriaal is op 10, 11 of 12 maart 2020 beschikbaar.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.