Voedsel

Haagse hapjes

Aan de hand van verhalen van Haagse archeologen leren leerlingen wat mensen vroeger aten. Door zelf archeologisch materiaal te sorteren en te benoemen worden zij zich ervan bewust dat het voedsel vroeger niet alleen heel anders was dan dat van nu, maar ook dat in verschillende historische perioden verschillend eten voorhanden was.

Het lespakket bestaat uit vier korte filmpjes (1 algemeen, 2 prehistorie, 3 Romeinse Tijd, 4 Middeleeuwen) en een leskist met zes zakken “resten van eten”, die door de leerlingen (in de klas) uitgezocht en gesorteerd moeten worden. Leerlingen gaan aan de hand van een instructie- en zoekkaart na uit welke periode hun vondstzak komt. De les sluit af met een quiz.

Foto's & afbeeldingen: (1)

Product van Archeologie

Dit betreft een product van Archeologie en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Archeologie contact opnemen.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2019-2020 kunnen niet meer aangevraagd worden.