Ontwerp je eigen wijk

Openbare ruimte

In deze leskist zit het Planologiespel. Hiermee proberen de leerlingen een ideale wijk te plannen.
Er zijn veel verschillende gebruikers met veel verschillende wensen. Je zult keuzes moeten maken.
De leerlingen ontdekken dat ruimte een schaars goed is. Dit betekent dat je keuzes moet maken als je een wijk plant.

Tijdsinvestering

1,5 uur

Foto's & afbeeldingen: (1)

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.