Groene energie - praktisch techniekonderwijs

Klimaat en energie
Duurzaamheid

Nieuw in schooljaar 2018-2019!

De noodzaak van overstappen naar duurzamere vormen van energie wordt steeds actueler. Duurzame energie is een onderwerp dat zich heel goed leent voor technologieonderwijs. De nieuwe leskist Groene Energie van Milieueducatie Den Haag daagt leerlingen uit om praktisch te experimenteren met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie. Bij elke vorm zijn ze op een andere manier aan de slag met W&T onderwijs. Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf door het verwarmen van aarde een klein huisje verwarmen. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ gaan de leerlingen proefondervindelijk op zoek naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ bouwen de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.
Deze leskist zorgt voor een boel bedrijvigheid in de klas en is voor allerlei leertypen zeer interessant! Mocht dit nog niet genoeg overtuigen, lees dan de leerkrachtenhandleiding via onze website of probeer het gewoon! Reserveren kan via onze website.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.