Droge voeten

Water

In het kader van het programma Stroom!, een samenwerking tussen Provincie, waterschappen en NME-centra in Zuid-Holland rond water- en energieeducatie, is het lespakket Droge Voeten ontwikkeld. Het materiaal is hier te downloaden lesmateriaal

Rondom dit onderwerp zijn excursies en gastlessen mogelijkheden. Interesse? Stuur een mail naar

Product van Watereducatie.nl

Dit betreft een product van Watereducatie.nl en wordt door Natuur- & Milieueducatie Den Haag in deze catalogus beschikbaar gemaakt. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw aanvraag van dit product kunt u met Watereducatie.nl contact opnemen.

Niet beschikbaar

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Meer informatie

Ga naar Watereducatie voor meer informatie.