Voortgezet Onderwijs 2018-2019

Zwerfvuilset

Maak van Den Haag een schone stad!

Wilt u een schoonmaakactie organiseren om zwerfvuil op te ruimen? Leen dan bij Milieueducatie de Zwerfvuilset met bezems, handschoenen, vuilknijpers en vuilniszakringen.

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.

Kookeiland Nieuw!

-

Periode: van augustus t/m juli

Bordspel Schoon of Snel Nieuw!

Elke keer als je naar A naar B reist, heb je een keuze. Je kunt met de fiets, tram, auto of gewoon gaan lopen. Elke keuze verschilt in bijvoorbeeld snelheid of gemak, maar ook in CO2 uitstoot.
Leerlingen leggen op het bord routes af en kiezen tussen de verschillende vervoersmiddelen. Kiezen ze dan voor de snellere auto met weinig punten of voor het langzame lopen met veel punten?

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.

Groene energie - praktisch techniekonderwijs Nieuw!

De noodzaak van overstappen naar duurzamere vormen van energie wordt steeds actueler. Duurzame energie is een onderwerp dat zich heel goed leent voor technologieonderwijs. De nieuwe leskist Groene Energie van Milieueducatie Den Haag daagt leerlingen uit om praktisch te experimenteren met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie.

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.

3D waterkaart van Nederland

3D kaart van Nederland met opdrachten om de gevolgen van zeespiegelstijging en toegenomen afvoer van de rivieren te laten zien. Met werkboek met opdrachten voor de leerlingen.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

De watertafel; water overlast in de stad

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil Nederlands Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Ecologie bovenbouw

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Schimmels en paddenstoelen

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Veranderend weer en klimaatverandering

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil Aardrijkskunde Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019
Afval en grondstoffen

Zwerfvuil Beeldende vorming Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil aan kant

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil aan kant Wiskunde Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil Maatschappijleer Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Zwerfvuil Techniek Nieuw!

-

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019

Droge voeten

Hoe houdt Zuid-Holland het droog?

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.