Voortgezet Onderwijs 2018-2019

Natuur in de stad

Groen en biodiversiteit
Water
Voedsel

Gebruik veldwerkcentrum en ontdektuin

Gebruik gratis het Veldwerkcentrum/Ontdektuin als uitvalsbasis in het Zuiderpark. Geschikt vanaf 2,5 tot 100 jaar.
Het materiaal en de beschrijvingen voor vele verschillende opdrachten over water, de bodem, de flora en fauna en het weer staan tot uw beschikking.
Ga op onderzoek in de sloot, in de bodem of prikkel de zintuigen van uw leerlingen.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Groen en biodiversiteit

Determineer speurtocht

Zoek naar planten in de Heemtuin door vragen over de plant te beantwoorden en zo een route te lopen die uitkomt bij de plant.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Groen en biodiversiteit

Bomen 7

Een "groene" kist met veel leuke leerzame dingen over bomen in de stad.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Onderzoek - bodem abiotisch

In een handzame kunststof koffer zijn veldwerkmaterialen samengebracht voor onderzoek aan de bodem.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Onderzoek - zee en strand

In een handzame kunststof koffer zijn veldwerkmaterialen samengebracht voor onderzoek op het strand of in de zee.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Onderzoek - landschap

In een handzame kunststof koffer zijn veldwerkmaterialen samengebracht voor onderzoek aan abiotische factoren van het landschap en de aanwezige vegetatie.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Groen en biodiversiteit

Onderzoek - kleine organismen

In een handzame kunststof koffer zijn veldwerkmaterialen samengebracht voor onderzoek aan allerlei kleine dieren.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Groen en biodiversiteit
Water

Aquamarijn Blauw

Voor Aquamarijn Blauw doen leerlingen onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun directe schoolomgeving. De gemeente wil scholen betrekken bij het waterbeheer in de stad en vraagt de leerlingen eenvoudig onderzoek te verrichten dat aansluit bij de criteria van het Waterplan. Ze onderzoeken diverse abiotische factoren, zoals het zuurstof- en fosfaatgehalte. Ook bestuderen ze de flora en fauna. Zo komen ze tot een rapportcijfer voor de waterkwaliteit.

Geen van de onderdelen zijn op het moment beschikbaar.

Ecologische verbindingszones

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Een andere kijk op Den Haag

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Hoe overleef ik op een golfbreker

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Bijenmonitoren

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Bodemonderzoek

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Ecologie bovenbouw

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Sporen opsnorren

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Verschil schaduw- en zonneplant

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Zwerfvuil Biologie Nieuw!

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Gastles WNF Regioteam Haaglanden

-

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.