Voortgezet Onderwijs 2018-2019

Openbare ruimte

Ontwerp je eigen wijk

Door middel van het planologiespel komen de leerlingen erachter dat elke keuze gevolgen heeft en dat niet iedereen altijd zijn zin kan krijgen.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Archeologie kist

Archeologie kist

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.

Klimaat en energie
Openbare ruimte

Mobility Challenge

Wedstrijd voor leerlingen met economie, waarin ze worden uitgedaagd om een realistische oplossing voor het vervoer in 2025 te bedenken en hun idee slim te vermarkten.

Producten uit schooljaar 2018-2019 kunnen niet meer aangevraagd worden.