Volwassen Educatie

Volwassen educatie

Milieueducatie heeft twee educatieve projecten ontwikkeld over duurzaamheid voor volwassenen

Op dit moment op meerdere plekken in Den Haag actief:

Methodiek 1: Duurzame (Vrouwen) in krachtige wijken.
Een educatieve cursus voor vrouwen. (vrouwen die vaak door taalachterstand of andere oorzaken verder van de maatschappij afstaan) De deelnemers leren eenvoudige oplossingen om het milieu te sparen in huis. Het kan hen op jaarbasis veel geld opleveren....

De cursus in de wijk wordt 6 keer per jaar gegeven en bestaat uit vier dagdelen van 2,5 uur. Er kan gekozen worden uit 6 duurzaamheidsthema's:
• Energie ( over energie besparen en gezond wonen)
• Voeding (over gezond en duurzaam eten)
• Water ( over drinkwater, waterkringloop en het riool)
• Brood, etensresten en rattenoverlast
• Afval (afval kalender, afval scheiden, zwerfvuil, afvalpas)
• Groen en Milieu ( ontdek de groene parels in de eigenwijk/stad)
Per cursus kunnen er 25 vrouwen deelnemen. De deelnemers leren in een korte tijd veel wat hun handeling perspectief biedt voor thuis en hun gezin. Een bijeenkomst bestaat altijd uit de volgende onderdelen: een voorlichting, een quiz, materialenkennis en een praktische activiteit over het onderwerp. Hierdoor worden alle leerstijlen geraakt en gaan de vrouwen na afloop heel enthousiast naar huis. Deelnemers die alle 4 de bijeenkomsten hebben bijgewoond krijgen een certificaat. Verder merken we dat deze formule de vrouwen (die veelal ver van de maatschappij staan), empowert, emancipeert en helpt bij integratie en participatie in hun wijk in Den Haag.
Per wijk kunnen er 2 deelnemers worden geselecteerd die tot nieuwe “coach duurzame hagenaar" opgeleid worden.
Dit project is in 2009 van start gegaan. Het is een samenwerkingsverband met Stichting Aarde-Werk. Intussen zijn er al meer dan 3000 vrouwen bereikt en 21 coaches opgeleid.
In 2017 gaan we ook mannengroepen en gemengde groepen starten.

Impressie:

3000ste deelneemster en het project

Methodiek 2: Duurzaamheidsmodule voor laagopgeleiden en laaggeletterden
Dit project behandelt ongeveer dezelfde thema’s (water, energie, gezondheid, afval, gezond binnenmilieu en duurzaam inkopen). Het verschil is dat deze module bij ons te leen is en zo ontwikkeld is dat deze kant en klaar is om in een andere educatieve setting te gebruiken. Deze thema lessen zijn los inzetbaar. Wij leren het u en daarna kunt u met uw eigen doelgroep aan de slag of dit jaar is een trainer van Aarde-werk inzetbaar om de lessen te geven. Iedere bijeenkomst start met een grappig filmpje over een gezin uit Den Haag, De les duurt 75 minuten en bevat allerlei praktische materialen, foto’s en pictogrammen. Voorbeelden van organisaties die met deze module werken zijn: ROC Mondriaan, ouder educatie op basisscholen, brede buurtschool, taallessen in school verband.
Interesse of wilt u informatie? Neem contact op met  o.v.v. Volwassen Educatie