Volwassen Educatie

Afval en grondstoffen
Klimaat en energie
Voedsel
Water

De thema’s zijn in principe in willekeurige volgorde te gebruiken. Mocht het mogelijk zijn dan is het leuk om rekening te houden met de seizoenen. Met name het thema Energie is het leukst in de maanden oktober- maart. Dan kan de cursist met eigen ogen waarnemen dat hij veel gas gebruikt en is er dus ook meer te besparen.

Doelgroep:
De module is in eerste instantie ontwikkeld voor lesgroepen laag op- geleiden en laaggeletterden. Bijvoorbeeld mensen, die een inburgeringcursus volgen, oudereducatie, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitkeringsgerechtigden in hun trainings- en re-integratie programma.

Niveau:
De module is opgezet voor mensen die voor lezen en schrijven minimaal taalniveau A1 hebben en voor luisteren en spreken op weg naar niveau A2 gaan (zie voor de niveaus het Raamwerk NT2)

Opzet:
Alle thema’s starten met een filmpje, de les is zeer praktisch, weinig taal, veel plaatjes en met doe opdrachten.

Doelstelling :
Het hoofddoel van de module is bewustwording en gedragsverandering te weeg brengen op het gebied van de zes thema’s over duurzaamheid. Voor ieder thema zijn apart doelstellingen geformuleerd.

De cursus is geslaagd als:
er bewustwording optreedt bij de deelnemers; 
de deelnemers uitgedaagd zijn om dingen uit te proberen; 
de deelnemers iets nieuws hebben gehoord/geleerd; 
het geleerde beklijft; 
de deelnemers het leuk vonden om te doen. 


De 6 thema’s zijn Water, Energie, Afval, gezondheid, gezond binnenmilieu en Duurzaam Inkopen.

Inschrijven en dan?
U schrijft zich in voor een bepaald thema. Wij nemen daarna met u contact op. U wordt uitgenodigd bij ons om samen het thema door te nemen. Daarna kunt u zelf ermee aan de slag. Wij bezorgen de kist met handleiding en materialen op uw locatie.

Opties: (6)

 • Volwassen Educatie -Thema Afval- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.
 • Volwassen Educatie - Thema Duurzaam Inkopen- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.
 • Volwassen Educatie -Thema Energie-
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.
 • Volwassen Educatie -Thema Gezondheid- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.
 • Volwassen Educatie -Thema Ventileren in huis- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.
 • Volwassen Educatie - Thema Water- (één exemplaar voor 1 week)
  Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Niet beschikbaar

Dit product kan niet meer aangevraagd worden.